Lego Mindstorms

Guions de pràctiques en dificultat creixent per iniciar-se amb els Lego Mindstorms. Les pràctiques són modificacions dels materials Ev3Lessons en anglès. A la pàgina anterior s’hi poden trobar també les instruccions necessàries per a construir diferents robots.

Aquestes pràctiques es van dur a terme amb alumnes de 3r d’ESO de la matèria optativa STEAM el curs 2019-2020.

 


Llistat de pràctiques:

Detector de color

Challenge: moviment

Challenge: girs (I)

Challenge: girs (II)

Challenge: Touch Sensor

Challenge: Color Sensor

Challenge: Seguidor de línia

Repte LEGO Robolot (I)

Repte LEGO Robolot (II)